Om Startklar Pluss

Startklar Pluss er en helårsforsikring for deg som deltar på mosjons- og konkurransearrangement i Norge og trener ofte.

  • Du kan få hele registreringsavgiften tilbakebetalt, uten krav på egenandel, hvis du blir akutt syk eller skadet på grunn av ulykke og ikke kan delta. Dette skal kunne bevises med legeattest.

                 (Merk: Du kan ikke kjøpe forsikringen og dra nytte av avbestillingsforsikringen hvis du allerede er syk eller skadet.)

  • Ulykkesforsikringen gjelder både når du deltar, og under turen til og fra et arrangement, og dessuten hver gang du trener under ett helt år!

Startklar Plus koster kroner 275 NOK og gjelder et helt år for alle arrangement i Norge som du melder deg på.

Her kan du lese avtalevilkårene. Merk folgende: Les Norge der det står Sverige.

Forsikringsselskap er Svedea AB, et svensk selskap med fokus på spesialforsikringer.