Om Startklar Nordic


Startklar Nordic er en helårsforsikring for deg som deltar på mosjons- og konkurransearrangement i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  • Du kan få hele registreringsavgiften tilbakebetalt, uten krav på egenandel, hvis du blir akutt syk eller skadet på grunn av ulykke og ikke kan delta. Dette skal kunne bevises med legeattest.

              (Merk: Du kan ikke kjøpe forsikringen og dra nytte av avbestillingsforsikringen hvis du allerede er syk eller skadet.)

  • Ulykkesforsikringen gjelder både når du deltar, og under turen til og fra et arrangement.

Startklar Nordic koster kroner 175 NOK og er gyldig i et helt år for alle arrangement i Norge, Sverige, Danmark og Finland som du melder deg på.

Her kan du lese om Startklar Nordic Plus

Her kan du lese et faktaark.

Forsikringsselskap er Svedea AB, et svensk selskap med fokus på spesialforsikringer.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Startklar Nordic är en helårsförsäkring för dig som deltar i motions- och tävlingsarrangemang i Norge, Sverige, Danmark och Finland.

  • Du kan få hela anmälningsavgiften tillbaka utan självrisk om du blir akut sjuk eller skadad p g a olycksfall och inte kan delta. Orsaken ska kunna styrkas med läkarintyg.

            (Märk: Du kan inte teckna försäkringen och dra nytta av avbeställningsförsäkringen om du redan är sjuk eller skadad.)

  • Olycksfallsförsäkringen gäller både när du deltar och under resan till och från ett arrangemang. 

Startklar Nordic kostar 175 SEK och är giltig i ett helt år för alla arrangemang i Norge, Sverige, Danmark och Finlnad som du anmäler dig till.

Vill du läsa om Startklar Nordic Plus, klicka här.

Försäkringsgivare är Svedea AB, ett svenskt försäkringsbolag med fokus på specialförsäkringar.