Om Startklar Nordic


Startklar Nordic er en helårsforsikring for deg som deltar på mosjons- og konkurransearrangement i Norge, Sverige, Danmark og Finland..

  • Du kan få hele registreringsavgiften tilbakebetalt, uten krav på egenandel, hvis du blir akutt syk eller skadet på grunn av ulykke og ikke kan delta. Dette skal kunne bevises med legeattest.

              (Merk: Du kan ikke kjøpe forsikringen og dra nytte av avbestillingsforsikringen hvis du allerede er syk eller skadet.)

  • Ulykkesforsikringen gjelder både når du deltar, og under turen til og fra et arrangement.

Startklar koster kroner 175 NOK og er gyldig i et helt år for alle arrangement i Norge, Sverige, Danmark og Finland som du melder deg på.

Her kan du lese et faktaark.

Forsikringsselskap er Svedea AB, et svensk selskap med fokus på spesialforsikringer.