Om Startklar

Startklar er en helårsforsikring for deg som deltar på mosjons- og konkurransearrangement i Norge.

  • Du kan få hele registreringsavgiften tilbakebetalt, uten krav på egenandel, hvis du blir akutt syk eller skadet på grunn av ulykke og ikke kan delta. Dette skal kunne bevises med legeattest.

              (Merk: Du kan ikke kjøpe forsikringen og dra nytte av avbestillingsforsikringen hvis du allerede er syk eller skadet.)

  • Ulykkesforsikringen gjelder både når du deltar, og under turen til og fra et arrangement.

Startklar koster kroner 155 NOK og er gyldig i et helt år for alle arrangement i Norge som du melder deg på.

Her kan du lese avtalevilkårene. Merk folgende: Les Norge der det står Sverige.

Forsikringsselskap er Svedea AB, et svensk selskap med fokus på spesialforsikringer.